HT-vacuümsolderen

Hoogtemperatuur vacuümsolderen
De werkgroep Hoogtemperatuur vacuümsolderen van de VeMet heeft in zijn lange bestaan een groot aantal, soms baanbrekende, onderzoeken gedaan op het brede gebied van hoogtemperatuur vacuümsolderen al vanaf de introductie van deze technologie in Nederland. De resultaten van de onderzoeken van de werkgroep vallen voor een periode van minimaal 5 jaar onder een embargo ter bescherming van de opgebouwde kennis.
Omdat de werkgroep en de VeMet ook kennisoverdracht tot zijn doelstellingen rekent, zijn de onderzoeksrapporten ouder dan 5 jaar vrij beschikbaar gesteld op deze website. De rapporten zijn vrij downloadbaar via deze website.
Uiteraard kunt u ook de werkgroep direct benaderen voor vragen. Zie hiervoor de betreffende contactpagina.

Actief-gesoldeerde-metaal-keramiekverbindingen (IOP Technische Keramiek, rapport 91P/07925/KCC, 1991)
Mechanisch en metallografisch onderzoek van keramiek-metaalverbindingen (rapport ECN-C--91-013, 1991)
Löten von Titan - Theoretische Semesterarbeit (TU München, 1983)
Galvanische corrosie van hoogtemperatuurgesoldeerde roestvaststalen verbindingen I (Ontwikkeling van een eenvoudige testmethode), (rapport TC-I-A-148-77)
Galvanische corrosie van hoogtemperatuurgesoldeerde roestvaststalen verbindingen II (Ontwikkeling van een eenvoudige testmethode), (rapport TC-I-A-207-80)
Galvanische corrosie van hoogtemperatuurgesoldeerde roestvaststalen verbindingen III (Ontwikkeling van een eenvoudige testmethode), (rapport TC-I-A-227-81)
Uitvoeringswijze van een eenvoudige corrosiebeproeving t.b.v. soldeerverbindingen, (rapport TC-I-A-248-82)
Corrosieonderzoek aan met zilver- en koperbasis gesoldeerd roestvaststaal - een literatuurbeschouwing, (rapport TC-I-A-257-83)
Corrosieonderzoek aan zilverbasis gesoldeerd roestvaststaal, (rapport TC-I-A-276-84)
Soldeermaterialen onderzoek X - Wide Gap solderen - Vooronderzoek, (rapport TC-I-A-324-85)
Soldeermaterialen onderzoek XI - Wide Gap solderen, (rapport TC-I-A-367-87 deel A)
Soldeermaterialen onderzoek XI - Wide Gap solderen - Tabellen en Figuren, (rapport TC-I-A-367-87 deel B)
Soldeermaterialenonderzoek XIV - Wide Gap solderen van keramiek-metaalverbindingen, (rapport TC-I-A-368-87)
Sterkte-atles ten behoeve van HT-soldeerverbindingen, (rapport TC-I-A-383-88)
Literatuurstudie over eigenschappen, reinigen en hoogtemperatuursolderen van titaan en enkele titaanlegeringen, (rapport TC-I-A-392-88)
Mechanisch onderzoek aan gesoldeerde verbindingen van titaan en Ti-6Al-4V, (rapport TC-I-A-459-91)
Corrosieproeven op HT-gesoldeerde titaanverbindingen, (rapport TC-I-A-460-91)
Mechanisch onderzoek aan gesoldeerde verbindingen van metaal aan keramiek, (rapport TC-I-A-466-91)
Mechanisch onderzoek aan gesoldeerde verbindingen van superlegeringen, (rapport TC-I-A-468-91)
Hoogtemperatuursolderen (3e fase) - Samenvatting uitgevoerd onderzoek, (rapport TC-I-A-469-91)
Het superplastisch diffusielassen van Ti en Ti-6Al-4V, (rapport TC-I-A-476-92)
Transient Liquid Phase Bonding van A286 en IN100, (rapport TC-I-A-500-92)
Wide Gap solderen - Deklagen, (rapport TC-I-A-502-92)
Het vacuümsolderen van titaan en Ti-6L-4V aan AISI 316L, (rapport TC-I-A-503-92)
Procesbeheersing - Beïnvloeding van het basismateriaal door de soldeercyclus, (rapport TC-I-A-504-92)
Hoogtemperatuursolderen - De constructie-eisen aan ovensoldeerverbindingen, (rapport TC-I-A-517-93)
Slijpen van aluminiumoxide als voorbereiding voor solderen, (rapport TC-I-A-525-93)
Vacuümsolderen van Al en Al-legeringen met laagsmeltende soldeersoorten - een literatuuronderzoek, (rapport TC-I-A-532-93)
Het superplastisch diffusielassen van Ti en Ti-6Al-4V (mechanisch onderzoek), (rapport TC-I-A-537-94)
Wide Cap solderen keramiek aan metaal en keramiek aan keramiek, (rapport TC-I-A-539-94)
Diffusielassen van IN100 aan IN100, (rapport TC-I-A-540-94)
Het diffusielassen van keramiek aan metaal, (rapport TC-I-A-541-94)
Procesbeheersing - Beïnvloeding van het basismateriaal door de soldeercyclus (vervolg), (rapport TC-I-A-542-94)
Het vacuümsolderen van titaan en Ti-6L-4V aan AISI 316L-II, (rapport TC-I-A-543-94)
Wide Gap solderen - Oppervlaktereparatie, (rapport TC-I-A-544-94)
Hoogtemperatuursolderen - Nieuwe en verbeterde verbindingstechnieken voor geavanceerde materialen en toepassingen (4e fase), (rapport TC-I-A-545-94)
Solderen van aluminium, (rapport TC-I-A-566-96)
Hoogtemperatuursolderen van titaan, (rapport TC-I-A-567-96)
Hoogtemperatuursolderen van PM-Materialen, (rapport TC-I-A-568-96)
Het superplastisch diffusielassen van Al2O3-keramiek aan Ti-6Al-4V, (rapport TC-I-A-572-96)
Het diffusielassen van superlegeringen en RVS - Literatuuronderzoek, (rapport TC-I-A-572-96)
Reparatiesolderen van een materiaal voor turbineschoepen, (rapport TC-I-A-610-98 & ECN-CX--98-038)
Milieuvriendelijk reinigen bij hoogtemperatuursolderen - Reinigingsonderzoek met waterige (alkalische) oplossingen, (rapport TC-I-A-705-01 & ECN-CX--01-088)
Hoogtemperatuur vacuüm (diffusie) solderen van ODS materialen - Fase 1, (rapport ECN-CX--05-106)
Diffusiesolderen ODS materialen - Fase 2 Optimalisatie soldeerprocedure, (rapport ECN-CX--07-051)

Actueel

Mededelingen

Agenda