Schadeonderzoek

Schadeonderzoek
De Contactgroep Fractografie van de Vereniging Metalen heeft binnen de projecten ‘Schadeonderzoek en Schadepreventie’ en ‘Onderbouwing Schadeonderzoek in het Veld’ onderzoek gedaan naar behoeften en mogelijkheden van kennisoverdracht op het gebied van schadeonderzoek. Deze projecten zijn uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal bedrijven actief in het schadeonderzoek en binnen de Contactgroep. Het is de Contactgroep namelijk gebleken dat, met name in het Nederlandse taalgebied, literatuur op het gebied van schadeonderzoek ontbrak. Met deze projecten wil de Contactgroep Fractografie van de VeMet dit gat dichten.
De resultaten van deze onderzoeken zijn inmiddels beschikbaar voor derden. Hiermee heeft de Contactgroep tot doel zijn kennis en expertise zichtbaar te maken voor belangstellenden. De rapporten van de projecten zijn gratis te downloaden via deze website.

Diagnose en beslissen over te gebruiken methoden en middelen Schade-onderzoek en schadepreventie, eindrapportage over deelproject 2, rapport MI-96-00495/SCE/SCE)
Deelproject 2F: Replicatietechnieken voor bewerkte en onbewerkte oppervlakken (Technieken voor schade-onderzoek in het veld, rapport MI-96-00428/SCE/SCE)
Metallografische technieken voor metalen, rapport van deelproject III (Onderbouwing schade-onderzoek, technieken voor schade-analyse en fractografie, rapport 93M/012153/SCE/SCE)
Deelproject 3A en B: Evaluatie van resultaten in het veld (Technieken voor schade-onderzoek in het veld, rapport 96MI-00691/SCE/SCE)
Resultaat taak 3C: Kwaliteitscriteria (Technieken voor schade-onderzoek in het veld - rapport TSP 96-016R1)
Taak 3D: Criteria voor monsternamen in het veld (Technieken voor schade-onderzoek in het veld - Deelproject 3: Evaluatie van resultaten in het veld, rapport 96MI-00734/SCE/SCE)
Resultaat taak 3F en 4E: Algemene richtlijn (Technieken voor schade-onderzoek in het veld - rapport TSP 97-003R2)
Eindrapportage van deelproject 3: "Evaluatie van resultaten in het veld" en Deelproject 4 "Beslissen wanneer en hoe het onderzoek in het laboratorium moet worden voortgezet" (Technieken voor schade-onderzoek in het veld, rapport TSP 97-008)
Procedures voor schade-onderzoek, rapport van deelproject IV (Onderbouwing schade-onderzoek, technieken voor schade-analyse en fractografie, 1991)
Breukvlakken en breukmechanismen van metalen, rapport van deelproject V, fase IV (Onderbouwing schade-onderzoek, technieken voor schade-analyse en fractografie, rapport 94M/09767/SCE/SCE)
Breukvlakken en breukmechanismen van metalen, deelproject V (literatuurstudie), fase I (Onderbouwing schade-onderzoek, technieken voor schade-analyse en fractografie, rapport 91M/014418/SCE/SCE)
Breukvlakken en breukmechanismen van metalen, rapport van deelproject V (literatuurstudie), fase II (Onderbouwing schade-onderzoek, technieken voor schade-analyse en fractografie, rapport 91M/014421/SCE/SCE)
Breukvlakken en breukmechanismen van metalen, rapport van deelproject V (literatuurstudie), fase III (Onderbouwing schade-onderzoek, technieken voor schade-analyse en fractografie, rapport 93M/012154/SCE/SCE)
Breukvlakkenmerken waterstofverbrossing en spanningscorrosie van metalen, rapport van deelproject VI (Onderbouwing schade-onderzoek, technieken voor schade-analyse en fractografie, rapport 95M/0802/SCE/SCE)
Testmethoden voor het bepalen van de gevoeligheid van materialen voor waterstofbrosheid en spanningscorrosie, rapport van deelproject VI (Onderbouwing schade-onderzoek, technieken voor schade-analyse en fractografie, rapport 95 MI/0507/PUN/PUN)

Schadeonderzoek

Actueel

Mededelingen

Agenda